EPAD VİZYON

İnsana, gelişmeye ve çevreye olan duyarlılığını en az ülke ekonomisine yarattığı katkısı kadar önemseyen EPAD, ülkemizin reklabet gücünün ancak eğitilmiş insanla olaileceğine inanarak ve toplam kalite uygulamalarına (TKY) destek vererek çalışmaları yürütür